Bakground image
Projekti

Projekti

Polupodzemni

Polupodzemni kontejneri

U cilju efikasnijeg i boljeg održavanja higijene na javnim površinama i primjene savremene tehnologije sakupljanja komunalnog otpada, na području Glavnog grada trenutno se nalazi 365 polupodzemnih kontejnera, na 205 lokacija.

Ovo savremeno tehnološko rješenje doprinijelo da se Glavni grad Podgorica pridruži grupi evropskih metropola koje praktikuju ovakve komunalne sadržaje. Podsjećamo da su prednosti ovakvog načina sakupljanja otpada višestruke, posebno ako se ima u vidu činjenica da sa jednim podzemnim kontejnerom mijenjamo grupu od 3 do 5 kontejnera zapremine 1,1 m3, kao i da se odlaganjem otpada na ovaj način postiže viši stepen higijene, bez otpada rasutog oko kontejnera i bez neprijatnih mirisa.

docx file PDF