Bakground image
Projekti

Projekti

Biljni

Biljni i kabasti otpad

Shodno Odluci  o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada, Čistoća je na reciklažnim dvorištima postavila velike kontejnere namijenjene za odlaganje biljnog i kabastog otpada.

Biljni i kabasti otpad se može odlagati svakog radnog dana od 07 do 21 sati, subotom od 07 do 17 sati i nedeljom 07 do 21 sati na dežurnim reciklažnim dvorištima u Ulici Iva Vizina na Zabjelu i Bulevaru Mihaila Lalića u Tološima.

Apelujemo na građane da svojim ličnim doprinosom, odlažući otpad namjenski u postavljene kontejnere, doprinesemo da ovaj koncept u potpunosti ostvari željeni ekološki efekat.

docx file PDF