Background image
Nabavke

Nabavke

11.12.2020.
Poziv br.13/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.14/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.15/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.16/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.17/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.18/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.19/13 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.01/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.02/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.03/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.04/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.05/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.06/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.07/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.08/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.09/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.10/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.11/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.12/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.13/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.14/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.15/14 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.1/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Izmijenjeni javni poziv br. 01/15 (izmijenjena tenderska dokumentacija) za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.2/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.3/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.4/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.5/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.6/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Poziv br.7/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 8/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 9/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 10/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 11/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 12/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 13/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 14/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 15/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 16/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 17/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 18/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 19/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 20/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
POZIV br. 21/15 za otvoreni postupak javne nabavke

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Komunalnog vozila autosmećar sa kranom za pražnjenje podzemnih kontejnera

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva i autogasa

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU opreme za reciklažno dvorište

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku Komunalnog vozila autosmećar sa kranom za pražnjenje podzemnih kontejnera

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju reciklažnog dvorišta po sistemu ''ključ u ruke''

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Ugovor za partiju 3 možete preuzeti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Ugovor za partiju 1 i 2 možete preuzeti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Obavještenje o ishodu hitne nabavke možete preuzeti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

11.12.2020.
Odluku o pokretanju postupka možete preuzeti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje

docx file PDF