Background image
Cjenovnik

Cjenovnik

Građani mogu provjeriti stanje duga i dogovoriti dinamiku otplate istog, svakog dana od 7 do 15 časova u prostorijama Društva u ul. Oktobarske revolucije br. 124, ili putem telefona 020/625-415; 624-241; 067/609-599; 067/609-399.

Društvo omogućava građanima plaćanje zaostalog duga u nekoliko rata, zavisno od visine duga.

Prilikom zaključivanja Sporazuma potrebno je da fizička lica – građani izmire iznos u visini od 20% ukupnog duga, a ostatak u ratama najmanje od po 10 eura mjesečno, ali ne duže od 24 rate.

Pravna lica prilikom potpisivanja Sporazuma plaćaju iznos u visini od 30% ukupnog duga a ostatak duga, ukoliko iznosi manje od 500 eura do 6 mjesečnih rata, a do 12 mjesečnih rata ukoliko je ostatak duga veći od 500 eura.

Uplatu duga građani mogu izvršiti kod:

-Inkasantske službe "Čistoća" d.o.o;

-Na naplatnim punktovima: Ul. Oktobarske revolucije br. 124 i Ul. Zetskih vladara br.4 (radno vrijeme od 7 do 15 sati - pauza od 10-10.30h), kao i u TC Forum u Ul. Avda Međedovića, TC Bazar u Ul. Blaža Jovanovića, kao i u PC Gintaš (radno vrijeme: svakog radnog dana od 7 do 14 sati i subotom od 7 do 12 sati, a pauza je od 10-10.30 sati);

-Na šalterima Pošte Crne Gore;

-Na žiro račune "Čistoća" d.o.o. br: 510-1038-30 (CKB); 535-8749-22 (Prva banka); 520-10348-71 (Hipotekarna banka); sa pozivom na šifru korisnika;

Pravna lica uplatu duga mogu izvršiti na navedene žiro račune Društva.

Uvid u stanje na računu svim korisnicima usluga – građanima, omogućen je i na sajtu, gdje unošenjem šifre i imena korisnika, dobijaju prikaz iznosa računa za tekući mjesec i eventualno prethodnog duga.

Korisnici usluga sve potrebne informacije o računu mogu dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 sati putem telefona 020/625-415; 624-241; 067/609-599; 067/609-399, putem e-mail adrese [email protected] ili direktno u prostorijama Odjeljenja naplate u Ulici Oktobarske revolucije br. 124 ili u Ulici Zetskih vladara br. 4.

Cjenovnik usluga odvoza komunalnog otpada možete preuzeti ovdje

''Čistoća'' d.o.o., shodno Odluci o održavanju čistoće, uklanja otpad isključivo sa javnih površina i nema obavezu uklanjanja otpada sa privatnih posjeda.

Međutim, ukoliko građani i pravna lica žele da im se izvrši usluga odvoza otpada sa privatnih posjeda, mogu se obratiti Društvu pisanim zahtjevom koji mogu predati na arhivi u ul. Zetskih vladara br. 4 ili poslati na email [email protected].

Cjenovnik usluga po posebnim zahtjevima korisnika možete preuzeti ovdje

docx file PDF