Od ponedeljka (1. marta) nova dinamika postavljanja velikih kontejnera za odlaganje biljnog i kabastog otpada

S obzirom da je već nekoliko dana na javnim površinama primijetno povećano odlaganje biljnog otpada, kao rezultat sezonskog orezivanja, shodno Odluci o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada, Čistoća će od ponedeljka 1. marta velike kontejnere namijenjene za odlaganje biljnog i kabastog otpada postavljati u skladu sa novom dinamikom.

Od ponedeljka 1. marta veliki kontejneri namijenjeni za odlaganje biljnog i kabastog otpada postavljaće se u skladu sa novom dinamikom.

Apelujemo na građane da svojim ličnim doprinosom, odlažući otpad namjenski u postavljene kontejnere, doprinesemo da ovaj koncept u potpunosti ostvari željeni ekološki efekat.

docx file PDF