Akcija čišćenja

I danas smo bili dio velike akcije čišćenja na našoj Gorici

I danas smo bili dio velike akcije čišćenja na našoj Gorici

U centru grada je izvršena zamjena korpica za sitni otpad. Dosadašnje betonske korpe zamijenjene su na 21 lokaciji i postavljene nove korpe namijenjene za odlaganje sitnog otpada. I u Bulevaru Save Kovačevića, u bloku kod solitera, postavljene su 4 betonske korpe, a izvršena je i zamjena jedne korpe na uglu ulica Bratstva i jedinstva i Oktobarske revolucije. Pojačano su čišćene javne površine oko Sat-kule, kao i u dijelu Bulevara Svetog Petra Cetinjskog gdje je uklonjena veća količina opalog lišća. I mehanizacija je bila angažovana u centru grada, u dijelu uklanjanja otpada odloženog pored kontejnera ali i na mašinskom čišćenju saobraćajnica. #cistocapodgorica #glavnigradpodgorica

docx file PDF