Ekipe angažovane na više lokacija u gradu

Ekipe Čistoće angažovane su na više lokacija u gradu gdje, između ostalog, obavljaju poslove manuelnog čišćenja javnih površina. Ovi poslovi su prethodnih dana intenzivirani, pa je danas čišćen potez između Univerziteta i Tološke šume odakle je uklonjeno 9 vreća komunalnog otpada; u Ulici Vladike Danila na Malom brdu gdje je uklonjeno 8 vreća otpada; dio uz petrovačku magistralu gdje je uklonjeno 15 vreća otpada kao i na brdu Trijebač odakle je uklonjeno 4 vreće odloženog otpada.

Takođe je iz korita i sa obale rijeke Ribnice, na potezu od mosta Kapadžića do Brijega Ćukovića, sakupljeno 90 kesa komunalnog, kao i manja količina kabastog otpada i grana.

Danas je u prvoj smjeni, uz angažovanje mehanizacije (radne mašine, kiperi, grajferi, traktori), odvožen nepropisno odložen otpad oko kontejnera u naseljima Tološi i Konik; uz angažovanje autočistilice mašinski je čišćeno uz magistralne puteve prema Cetinju i Nikšiću, a pražnjenje kontejnera obavlja se u skladu sa utvrđenom dinamikom.

docx file PDF