Nastavljene radionice sa ciljem edukacije najmladjih

Predstavnici Odjeljenja za upravljanje otpadom gradskog preduzeća Čistoća doo Podgorica organizovali su danas edukativnu radionicu za učenike OŠ ’’Vlado Milić’’ - područno odjeljenje u Farmacima. Radionicu je slušalo ukupno 48 učenika I, II, III i IV razreda koji su, zbog poštovanja epidemioloških mjera, podijeljeni u dvije grupe, pa je predavanje organizovano dva puta po pola sata.

Teme radionice su bile: pravilno odlaganje otpada, selektovanje otpada, reciklaža i reciklažna dvorišta, zatim pojmovi “mokra„ i „suva“ frakcija otpada, kao i upotreba kontejnera za biljni i kabasti otpad.

Aktivnosti koje se odnose na organizovanje edukativnih radionica za djecu predškolskog i školskog uzrasta, privremeno smo obustavili od aprila prošle godine, zbog epidemiloške situacije u zemlji, ali se radujemo što iste sada možemo nastaviti imajući u vidu da najmlađi pokazuju izuzetno interesovanje ali i znanje kada su u pitanju navedene teme. U saradnji sa obrazovnim ustanovama na prostoru grada, planiraćemo dalje radionice, sa ciljem informisanja učenika o važnosti pravilnog odlaganja i primarne selekcije otpada, a sve u skladu sa aktuelnim mjerama.

docx file PDF