Naslovna

Dobrodošli na sajt "Čistoća" d.o.o.


Cilj nam je da Vas i na ovaj način upoznamo sa poslovima koje obavljamo, kao i da obezbijedimo transparentan rad Društva. Redovno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, manuelno čišćenje javnih površina, uklanjanje nepropisno odloženog otpada i sl, samo su neki od svakodnevnih poslova koji su povjereni ovom Društvu, a doprinose zadovoljavajućem nivou čistoće glavnog grada i gradskih opština.

S obzirom na kontinuirano širenje grada, a samim tim i povećanje površina za čišćenje, Društvo ulaže maksimalne napore kako bi na što bolji način obavilo javnu funkciju koja mu je povjerena. Iskustva sa terena i kontakti sa građanima pokazuju da je trenutno stanje zadovoljavajuće, a uz naše napore i saradnju građana trudićemo se da u narednom periodu postignemo još više i stanje čistoće grada podignemo na još veći nivo.

Opširnije...

Najnovije..
29. 12. 2017.

Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu glavnog projekta i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke” na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja

Kategorija: Novosti
''Čistoća'' d.o.o. Podgorica objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za izradu glavnog projekta i izvođenje radova po sistemu “ključ u ruke” na izgradnji objekta kolektivnog stanovanja.
08. 12. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 08.12.2017. god

Kategorija: Novosti
Juče je u Hercegovačkoj ulici postavljeno sedam novih betonskih korpi, ali je nažalost već jutros jedna polomljena od strane nepoznatih počinilaca.
07. 12. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 07.12.2017. god

Kategorija: Novosti
Radovi na lokaciji budućeg šestog reciklažnog dvorišta u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci su u završnoj fazi.
27. 11. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 27.11.2017. god.

Kategorija: Novosti
Kako bi se efikasnije prikupljao komunalni otpad, poboljšala higijena i izgled Podgorice, prethodnih dana je počela montaža 17 novih podzemnih kontejnera zapremine 3 m³.
20. 11. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 20.11.2017. god.

Kategorija: Novosti
Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina, a ovi poslovi su danas u prvoj smjeni obavljani u naseljima Konik i Zagorič, dok će u drugoj smjeni biti nastavljeni u opštini u okviru Glavnog grada Tuzi. 
13. 11. 2017.

Informacija o aktivnostima ekipa za dan 13.11.2017. god.

Kategorija: Novosti
S obzirom na obilne padavine, grupa radnika angažovana na ručnom čišćenju – metenju javnih površina, poslove uklanjanja lišća sa javnih površina i sa šahti danas obavlja pojačanim intenzitetom.
22. 10. 2017.

Iz Ribnice opet uklonjene velike količine otpada

Kategorija: Novosti
Grupa od 9 radnika danas je bila angažovana na uklanjanju komunalnog i drugog otpada iz korita rijeke Ribnice.Ukupno je sakupljeno 150 kesa uglavnom komunalnog ali i drugih vrsta otpada.